Kesabaran adalah potensi pemberian Allah yang terbaik dan melapangkan

By Dana Anwari. Kata "sabar" paling mudah diucapkan tapi juga paling sulit dilaksanakan. Apalagi bila terjadi peristiwa yang langsung menguji kesabaran kita. Rasanya kata "sabar" yang sering kita sarankan kepada orang lain kini terasa sulit diterapkan pada diri kita.
Bagaimanakah cara memperoleh kesabaran agar menjadi salah satu potensi diri kita yang juga menonjol di antara potensi diri kita yang lainnya?
Mintalah kesabaran itu kepada Allah, karena kesabaran adalah salah satu pemberian terbaik dari Allah kepada hamba-Nya.

Simaklah riwayat hadis Rasulullah saw dalam Kitab Shahih Bukhari: Dari Abu Sa’id r.a., katanya: Beberapa orang kaum Anshar meminta (sesuatu) kepada Rasulullah saw., lalu diberi oleh beliau. Kemudian mereka minta lagi, terus diberi oleh beliau, meminta lagi, diberi lagi sehingga habislah apa yang ada pada Rasulullah saw.

Sabda beliau, “Tidak ada lagi padaku dan tidak ada pula yang kusimpan. (Ingatlah!) siapa yang ingin terpelihara dari minta-minta, Allah akan memeliharanya; siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupkannya; dan siapa yang berhati sabar, Allah akan memberinya kesabaran; tiada satu juga pemberian Allah yang diberikan-Nya kepada seseorang, yang lebih baik dan lebih lapang daripada sabar.”
suksespotensidiri.blogspot.com
*

No comments:

SUCCESS LINK

  • get your own embeddable forum with Talki
  • Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mer...
  • By Dana Anwari. Orang beruntung adalah orang yang dipersatukan hatinya oleh Allah dalam nikmat persaudaraan Islam: saling mengajak melakukan perbuatan yang...
  • By Dana Anwari. Allah Maha Mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati hamba-Nya. Setiap keinginan kita untuk berubah menjadi orang yang lebih baik dalam...